peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Konsultacje społeczne strona główna 

Konsultacje społeczne

Zobacz:
   Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl