peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 strona główna 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:36:29.
 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Pęczniew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:39:14.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:05:58.
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:06:26.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:06:54.
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:07:38.
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 15:08:04.
 Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:07:06.
 Komunikat Kamisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego II w Łodzi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:01:24.
 Załącznik nr 1 do komunikatu- zgłoszenia przez komitet wyborczy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:03:32.
 Załącznik nr 2 do komunikatu- zgłoszenia (wyborcy).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:04:41.
 Informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-27 13:28:37.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-04-09 14:54:02 | Data modyfikacji: 2019-04-10 14:35:15.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-04-27 15:14:29.
 Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:56:04.
 Postanowienie Nr 205/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-02 14:20:19.
 Postanowienie Nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:10:01 | Data modyfikacji: 2019-05-09 09:10:46.
 Informacja o powołaniu Urzędnika Wyborczego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:06:06.
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zrejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:57:18.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-16 12:13:52.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Luboli.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-16 12:14:18.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Księżej Wólce.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-16 12:14:46.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drużbinie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-16 12:15:11.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-05-16 12:15:31.
Data wprowadzenia: 2019-05-16 12:15:31
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl