peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Petycje strona główna 

Zobacz:
   Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.
   Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
   Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.
   Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
   Petycja w interesie publicznym w sprawie równego traktowania społeczności.
   Petycja w interesie publicznym w sprawie równego traktowania społeczności.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl