peczniew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Pęczniew www.peczniew.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Zobacz:
   Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)
   Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)
   Stawki podatków na 2012 rok
   Stawki podatków na 2014 rok
   Stawki podatków na 2015 rok
   Stawki podatków na 2016 rok
   Stawki podatków na 2017 rok
    Stawki podatków na 2018 rok
   Stawki podatków na 2019 rok
   Stawki podatków na 2020 rok
   Druki informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
   Stawki podatków na 2021 rok
    Stawki podatków na 2022 rok
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - peczniew.bip.gmina.pl