L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe110205
2Przetarg nieograniczony52484
3Plany zamówień publicznych37966
4Informacje bieżące18588
5Sprzedaż mienia gminnego15534
6Oświadczenia majątkowe10753
7Obwieszczenia10244
8Urząd Gminy10204
9Dane9158
10Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych9121
11Gmina9074
12Uchwały Rady8897
13Podatki i opłaty8551
14Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej8387
15Zagospod. przestrzenne8348
16Budżet8227
17Rada8024
18Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew7719
19Zamówienia społeczne7676
20Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?7330
21Wójt7243
22Jednostki organizacyjne7199
23Wybory Samorządowe 20187138
24Komisje Rady6856
25Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew6688
26Mienie gminy6649
27Decyzje środowiskowe-2016 r. 6606
28Wybory Prezydenta RP 20206561
29Jednostki pomocnicze6299
30Statut Gminy6284
31Decyzje środowiskowe-2014 r.6123
32Pożytek publiczny6068
33Stowarzyszenia i Związki 6056
34Wyszukiwarka6053
35Publicznie Dostępny Wykaz Danych6009
36Organizacja Urzędu Gminy5976
37Regionalny Program Operacyjny WŁ5915
38Informacje nieudostępnione5886
39Sprawozdania budżetowe5877
40Decyzje środowiskowe-2015 r.5871
41Programy5822
42Prawo5804
43Decyzje środowiskowe-2017 r. 5738
44Programy5737
45Radni Rady Gminy Pęczniew5703
46Redakcja Biuletynu5693
47Projekt "Przedszkole równych szans"5676
48WFOŚiGW w Łodzi5671
49Kontrole wewnętrzne5656
50Instrukcja obsługi5626
51Pracownicy Urzędu Gminy5548
52Rejestr działalności regulowanej5469
53Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5467
54Elektroniczna Skrzynka Podawcza5403
55Gminna Biblioteka Publiczna5355
56Wybory do Izb Rolniczych5327
57Decyzje środowiskowe-2013 r.5303
58Decyzje środowiskowe-2019 r.5295
59Archiwum5283
60Szkoły5109
61Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20185103
62Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20144822
63Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską4765
64Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych4745
65Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.4635
66Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.4596
67Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4537
68Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.4532
69 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs4521
70Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.4472
71Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.4444
72Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4432
73Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.4428
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4426
75Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.4409
76Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4399
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4384
78Rejestry4363
79Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4345
80Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.4316
81Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.4284
82Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.4280
83Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku4269
84Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.4261
85Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.4259
86Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.4250
87Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4208
88Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.4188
89Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.4184
90Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.4168
91Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus4147
92Statut Urzędu Gminy4141
93Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew4114
94Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.4103
95Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.4087
96Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.4085
97Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.4083
98Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4070
99Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew4045
100Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.4040
101Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.4037
102I Regionalne Święto Ryby4035
103Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 4014
104Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.4001
105Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.3979
106Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3964
107Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.3963
108X Sesja Rady Gminy Pęczniew3959
109Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 3957
110Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.3918
111XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3915
112VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3915
113Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.3912
114XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew3910
115Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.3908
116Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 3904
117Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.3903
118Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).3895
119XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew3892
120Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku3890
121Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)3887
122 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3886
123Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 3882
124XV Sesja Rady Gminy Pęczniew3875
125XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew3861
126Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.3859
127Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.3855
128VII Sesja Rady Gminy Pęczniew3846
129XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.3844
130Pożytek publiczny - 2015 rok. 3836
131XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3835
132Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 3829
133Ewidencje i rejestry3825
134Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.3817
135Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.3814
136Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew3812
137Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.3810
138V Sesja Rady Gminy Pęczniew 3806
139Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3804
1402014 r.3796
141Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.3795
142Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3793
143Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.3791
144Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3791
145II Sesja Rady Gminy Pęczniew3788
146Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.3787
147 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew3785
148Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.3785
149Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.3781
150Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.3780
151 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew3777
152XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew3774
153XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew3770
154III Sesja Rady Gminy Pęczniew3770
155Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku3770
156XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew3769
157Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.3766
158Anna Chmiela - Sekretarz Gminy3763
159XII Sesja Rady Gminy Pęczniew3762
160XI Sesja Rady Gminy Pęczniew3756
161Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 3749
162Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.3748
163Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3746
164IV Sesja Rady Gminy Pęczniew3746
165Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 3743
166Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....3740
167Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.3736
168XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew3735
1691. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.3728
170Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 233717
171XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3715
172XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.3704
173Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 3694
174I Sesja Rady Gminy Pęczniew3694
175XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3689
176XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew3686
177XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.3675
178Marcin Janiak- Wójt Gminy3675
179XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3668
180XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew3665
181Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3655
182XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3650
183Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.3644
184XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew3642
185XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew3639
186XX Sesja Rady Gminy Pęczniew3637
187Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)3634
188Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3633
189VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3631
190Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki3628
191XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3620
192XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew3618
1932015 r.3618
194XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew3609
195XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.3605
196Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.3602
197IV Sesja Rady Gminy Pęczniew3599
198 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku3596
199Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 3590
200XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3589
201Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3586
202Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3582
203Stawki podatków na 2016 rok3569
204XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew3568
205XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew3563
206XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3561
207Karolina Felczak - Skarbnik Gminy3559
208XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 3551
209XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew3547
210Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3545
211Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości3542
212XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew3541
2133. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie3529
214XV Sesja Rady Gminy Pęczniew3527
215Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki3524
216XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3521
217Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3518
218Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 3516
219IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3504
220Rolnictwo i ochrona środowiska3498
221Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew3487
222Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...3484
223Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.3472
224XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3467
225Pożytek publiczny - 2016 rok.3460
226V Sesja Rady Gminy Pęczniew3458
227HISTORIA3458
228 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew3454
229II Sesja Rady Gminy Pęczniew3453
230Stawki podatków na 2015 rok3440
2317. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/13435
232Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.3432
233XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew3425
234XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew3422
235Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.3421
236Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.3392
2373. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.3376
238Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3368
239PRZYRODA3364
240Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym3361
2413. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.3359
242Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 3347
2436. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 3342
244XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3340
245VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3340
246 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew3339
247Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...3334
248XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3329
249XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3325
250Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3324
2514. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb3321
252 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.3315
253Pożytek publiczny - 2014 rok.3315
2541. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.3311
255Stawki podatków na 2017 rok 3311
256III Sesja Rady Gminy Pęczniew3310
257Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.3305
258XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3302
259Pożytek publiczny - 2013 rok.3299
2605. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.3294
261XII Sesja Rady Gminy Pęczniew3285
262Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.3285
263Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.3281
264Stawki podatków na 2014 rok3274
265Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku3268
266XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3256
267Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 3251
268XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew3251
269Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem3251
270Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...3251
271Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.3249
272Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.3245
273XI Sesja Rady Gminy Pęczniew3243
2742. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.3241
2755. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).3241
276 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.3239
277XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3237
278Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.3235
2792013 r.3220
280Stawki podatków na 2012 rok3219
281Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.3201
2821. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)3186
283XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew3184
284Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).3172
285XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3168
2862012 r.3168
287Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.3166
2882. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.3150
289XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3143
2904. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).3140
291XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3138
292XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3125
2931. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.3124
294Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.3116
295XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew3111
296Ochrona danych osobowych3109
2972. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.3109
298Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 3085
299Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 3079
300XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew3067
301Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.3062
302Wybory do Parlamentu Europejskiego 20193060
303XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3055
304X Sesja Rady Gminy Pęczniew 3015
3052016 r.3004
306Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2987
307Pożytek publiczny - 2017 rok.2971
308Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2969
309XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2949
310XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2947
311Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.2923
3121. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.2892
3132017 r.2886
314Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..2817
315 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 2787
316Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”2743
317Pożytek publiczny - 2018 rok.2677
318XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2618
319Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-20232572
3202003r.2543
321XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2508
3222002r.2460
323Raport o stanie Gminy Pęczniew2448
324Sprawozdania finansowe2432
325Konsultacje społeczne2429
326Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-20232332
327XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2329
328Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.2315
329XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2286
330Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 2253
331Kadencja 2018-20232252
332Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.2199
333Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy2153
334XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2125
3352018 r.2123
336Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.2117
337Komunikaty2114
338Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 2113
339Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.2061
340XL Sesja Rady Gminy Pęczniew2043
341Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 2014
342Komunikaty2003
343 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1976
344Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.1969
345II Sesja Rady Gminy Pęczniew 1967
346Petycje1957
347Komunikaty1915
348XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1880
349 I Sesja Rady Gminy Pęczniew1868
350Komunikaty1807
351Regulamin BIP1792
352Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1773
353Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1767
354Komisja do spraw społecznych i budżetu1736
355Kadencja 2014-20181735
356Komisja skarg, wniosków i petycji1730
357Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1724
358III Sesja Rady Gminy Pęczniew 1711
359Decyzje środowiskowe-2020 r. 1683
360Komisja Rewizyjna1671
361Komunikaty1638
362Pożytek publiczny - 2019 rok.1637
363Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,1617
364 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1606
365Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku1599
366V Sesja Rady Gminy Pęczniew 1586
367Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,1580
368Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,1566
369Stawki podatków na 2019 rok 1548
370Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,1542
371Deklaracja dostępności1525
372VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1520
373Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."1498
374Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 1476
375XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1472
3762019 r.1462
377L Sesja Rady Gminy Pęczniew1459
378Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku1457
379XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1443
380XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1443
381XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1430
382Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 1429
383Urząd Gminy Pęczniew1428
384XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1425
385XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew1422
386VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1420
387 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1419
388XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1401
389Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2019 roku1398
390Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.1394
391XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1392
392Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".1391
393Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nur1375
394Powszechny Spis Rolny 2020 1366
395 Stawki podatków na 2018 rok 1364
396Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.1349
397Gmina Pęczniew1346
398Decyzje środowiskowe-2020 r. 1306
399Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 1301
400Zamówienia powyżej 130 000 zł.1254
401Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".1254
402Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1251
403Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty1244
404Stawki podatków na 2020 rok 1222
405Urszula Miłosz-Butwid-Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego-zastępstwo1214
406Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2019 roku.1213
407Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej1206
408Klaudia Bażant – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy1196
409Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu1190
410Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji1186
411Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy.1177
412Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami1176
413Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1171
414Patrycja Gawrysiak - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki- zastępstwo1160
415Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej1157
416Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej1157
417Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu1155
418Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 1155
419Emilia Piasecka- Podinspektor ds. księgowości podatkowej1153
420Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu1144
421Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego1143
422Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1141
423Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2020 roku 1138
424Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu1136
425Justyna Kobryń – Sekretarka1134
426Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej1129
427Pożytek publiczny - 2020 rok.1127
428Uchwały1121
429Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki 1114
430Druki informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r.1109
431XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1080
432Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej Nr 111006E( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3717E do granicy gminy Zadzim ( Charchów Pański)).1073
433VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1050
434Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.1039
435 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2020 roku 1029
436X Sesja Rady Gminy Pęczniew1024
437XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1009
438Ogłoszenie o konkursie ofert - 2020 r. 1003
439XII Sesja Rady Gminy Pęczniew997
440IX Sesja Rady Gminy Pęczniew989
441Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.977
442Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew.971
443Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.962
444Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”.949
445Zamówienia poniżej 130 000 zł.921
4462020 r.918
447Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Szkoła równych szans”.903
448Przetarg nieograniczony-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew.848
449Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).840
450Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.836
451Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.829
452Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.822
453Przetarg nieograniczony-Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew.806
454Przetarg nieograniczony-Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Pęczniew nr drogi 111110E.792
455Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.783
456Zapytanie ofertowe-Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.748
457Wybory Prezydenta RP 2020740
458Budowa Farmy Fotowoltanicznej o mocy do 1MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Pęczniew, dz. nr ewid. 924, 925, 926.711
459Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2020 roku708
460Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wybrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2020 roku.705
461XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew669
462Plan Zamówień Publicznych663
463Narodowy Spis Powszechny 2021 656
464Zapytanie ofertowe-Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.656
465Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nierucho637
466Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Pęczniewie, dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu.619
467 XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew617
468XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew601
469 XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew . 584
470XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 583
471 XV Sesja Rady Gminy Pęczniew 542
472Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Szkoła równych szans”.530
473Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”.512
474Stawki podatków na 2021 rok491
475Pożytek publiczny - 2021 rok.476
476Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg.389
477XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew354
478Ogłoszenie o konkursie ofert - 2021 r. 337
479Petycja w interesie publicznym w sprawie równego traktowania społeczności.337
480Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2021 roku 325
481Petycja w interesie publicznym w sprawie równego traktowania społeczności.325
482XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew289
483XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew272
484XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew271
485Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2021 roku 267
486XX Sesja Rady Gminy Pęczniew257
4872021 r.257
488XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew255
489XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew251
490Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu w ramach projektu "Szkoła równych szans".202
491Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2021 roku.126
492STRATEGIA ROZWOJU GMINY PĘCZNIEW NA LATA 2021 - 2027114
493 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pęczniew.65
494Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych 62
495Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.61
496Pożytek publiczny - 2022 rok.39