L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe80975
2Przetarg nieograniczony39836
3Plany zamówień publicznych33375
4Informacje bieżące12749
5Sprzedaż mienia gminnego11104
6Oświadczenia majątkowe8101
7Urząd Gminy7663
8Obwieszczenia7634
9Gmina7015
10Dane6942
11Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych6921
12Uchwały Rady6623
13Budżet6334
14Podatki i opłaty6296
15Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej6049
16Zagospod. przestrzenne5867
17Rada5823
18Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew5805
19Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew5464
20Wójt5444
21Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?5431
22Jednostki organizacyjne5362
23Wybory Samorządowe 20185253
24Komisje Rady5031
25Decyzje środowiskowe-2016 r. 4960
26Mienie gminy4814
27Wybory Prezydenta RP 20204645
28Jednostki pomocnicze4632
29Statut Gminy4522
30Organizacja Urzędu Gminy4496
31Wyszukiwarka4482
32Publicznie Dostępny Wykaz Danych4449
33Regionalny Program Operacyjny WŁ4432
34Decyzje środowiskowe-2014 r.4423
35Radni Rady Gminy Pęczniew4419
36Stowarzyszenia i Związki 4419
37Pożytek publiczny4411
38Pracownicy Urzędu Gminy4306
39Informacje nieudostępnione4287
40Redakcja Biuletynu4286
41Sprawozdania budżetowe4248
42WFOŚiGW w Łodzi4236
43Programy4229
44Gminna Biblioteka Publiczna4216
45Decyzje środowiskowe-2015 r.4210
46Programy4196
47Instrukcja obsługi4181
48Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4165
49Projekt "Przedszkole równych szans"4161
50Prawo4116
51Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20184074
52Szkoły4071
53Kontrole wewnętrzne4069
54Elektroniczna Skrzynka Podawcza4028
55Rejestr działalności regulowanej4019
56Wybory do Izb Rolniczych3957
57Decyzje środowiskowe-2013 r.3857
58Decyzje środowiskowe-2017 r. 3798
59Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską3772
60Decyzje środowiskowe-2019 r.3758
61Archiwum3739
62Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20143690
63Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3670
64Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3614
65Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.3582
66Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3559
67Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.3542
68 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs3538
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3528
70Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.3515
71Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3486
72Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3436
73Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3430
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3425
75Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.3423
76Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.3419
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3415
78Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3338
79Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.3314
80Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3303
81Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku3291
82Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.3284
83Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.3280
84Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.3274
85Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus3218
86Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.3200
87Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.3198
88Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.3184
89Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.3181
90Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.3161
91Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.3161
92Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew3141
93Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew3135
94Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 3123
95Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3121
96Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 3120
97Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.3119
98Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 3117
99Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3109
100Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.3105
101Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.3094
102Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.3092
103Statut Urzędu Gminy3088
104I Regionalne Święto Ryby3076
105Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3075
106XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3065
107Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.3064
108 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3053
109Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).3051
110Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3050
111Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku3048
112Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.3047
113X Sesja Rady Gminy Pęczniew3037
114Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 3036
115Pożytek publiczny - 2015 rok. 3022
116Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.3021
117Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.3014
118XV Sesja Rady Gminy Pęczniew3013
119XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew3011
120Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.3007
121Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.3006
122VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3005
123Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.3002
124Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2998
125Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2995
126VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2994
127Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2992
128Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.2990
129Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.2986
130V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2967
131XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2966
132XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2963
133III Sesja Rady Gminy Pęczniew2956
134Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.2956
135Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232953
136XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2944
137Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2942
138Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2941
139XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2938
140 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2937
141Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew2933
142Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 2924
143Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 2923
144Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.2920
145XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2919
1462014 r.2911
147Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2911
148II Sesja Rady Gminy Pęczniew2911
149Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.2910
150Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2906
151IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2905
152XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2903
153Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 2903
154Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 2902
155Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2899
1561. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2897
157Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2894
158XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2892
159Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2888
160XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2886
161Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.2881
162Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2877
163XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2876
164Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.2872
165I Sesja Rady Gminy Pęczniew2866
166Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)2864
167XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2860
168Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.2858
169XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2857
170Rejestry2854
171Ewidencje i rejestry2841
172 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2837
173XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2836
174XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2835
175XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2830
176XX Sesja Rady Gminy Pęczniew2823
177Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2822
178Marcin Janiak- Wójt Gminy2810
179XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2802
180Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2801
181XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew2800
182XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2799
183XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2798
184XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2786
185Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)2782
186XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2782
187Anna Chmiela - Sekretarz Gminy2772
188Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2771
189XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2770
190XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2765
191XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2750
1923. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie2748
193XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2746
194Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2746
195XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2743
196VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2740
197XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2740
1982015 r.2734
199Stawki podatków na 2016 rok2734
200Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.2729
201XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2728
202IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2723
203XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2720
204XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2717
205Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości2701
206Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2699
207XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2697
208Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2695
209Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2693
210Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 2687
211XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2681
212Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2680
213Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2673
214XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2671
215Karolina Felczak - Skarbnik Gminy2668
216Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2664
217IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2656
218XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2653
219XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew2651
220Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2651
221Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 2641
222XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2639
223Rolnictwo i ochrona środowiska2631
224Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.2614
225Pożytek publiczny - 2016 rok.2612
226 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku2605
227Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2604
228V Sesja Rady Gminy Pęczniew2603
229Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2602
230II Sesja Rady Gminy Pęczniew2583
231Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew2578
232Stawki podatków na 2015 rok2576
233Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2569
234Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2549
235Pożytek publiczny - 2014 rok.2546
236 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2541
237Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2541
2386. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 2536
2393. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.2536
240PRZYRODA2527
241 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.2522
242VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2518
2431. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.2517
244Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym2515
245Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 2514
246 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew2511
247III Sesja Rady Gminy Pęczniew2510
2484. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb2506
249XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2501
250HISTORIA2499
251Pożytek publiczny - 2013 rok.2491
252XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2485
2533. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.2479
254Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.2478
255Stawki podatków na 2014 rok2477
256XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2474
257XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2469
2582. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.2467
259XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2458
2602012 r.2447
261XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2446
262XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2442
263Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 2440
2642013 r.2436
265XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2432
266Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem2430
267Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.2424
2685. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).2423
2697. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/12419
270Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.2416
271Stawki podatków na 2017 rok 2413
2725. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.2409
273 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.2405
274Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.2403
275Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.2401
2764. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).2400
277XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2398
278XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2393
279XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2393
280Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.2391
281Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).2383
282Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.2382
283Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku2382
2842. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.2378
2851. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)2377
286Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.2374
287Stawki podatków na 2012 rok2365
2881. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.2364
289XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2341
290XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2337
291Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.2334
2922. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.2329
293Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2318
294XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2298
295XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2271
296Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 2255
297XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2253
298Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 2253
299X Sesja Rady Gminy Pęczniew 2249
300XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2217
301Pożytek publiczny - 2017 rok.2171
302Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.2153
303XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2147
304Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2128
305Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2119
306XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2115
3071. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.2057
308XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2050
3092016 r.2028
3102017 r.2016
311 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 1984
3122003r.1953
313Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..1930
3142002r.1885
315Pożytek publiczny - 2018 rok.1879
316Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”1853
317Ochrona danych osobowych1743
318XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1728
319XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1661
320Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 1492
321Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191487
322XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1463
323XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1441
324Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.1371
325Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.1361
326Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-20231322
327Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy1321
328XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1313
3292018 r.1285
330Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 1264
331Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.1252
332XL Sesja Rady Gminy Pęczniew1217
333Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 1199
334Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.1134
335 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1128
336Kadencja 2018-20231112
337XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1065
338Komunikaty1042
339Konsultacje społeczne1038
340II Sesja Rady Gminy Pęczniew 1032
341Komunikaty1026
342Raport o stanie Gminy Pęczniew991
343 I Sesja Rady Gminy Pęczniew965
344Komunikaty943
345Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.929
346Komunikaty927
347Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023923
348Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.923
349Sprawozdania finansowe914
350III Sesja Rady Gminy Pęczniew 907
351Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.901
352Pożytek publiczny - 2019 rok.879
353Kadencja 2014-2018867
354Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa865
355Komisja skarg, wniosków i petycji865
356Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,862
357Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,846
358Komisja do spraw społecznych i budżetu845
359Komisja Rewizyjna842
360Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,818
361Komunikaty788
362Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,784
363V Sesja Rady Gminy Pęczniew 774
364Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku760
365 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 759
366Stawki podatków na 2019 rok 728
367Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."691
368VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 680
369Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 658
370Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 656
371XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew651
372XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew650
373L Sesja Rady Gminy Pęczniew648
374Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku646
3752019 r.633
376XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew631
377XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew630
378Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.629
379XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew622
380XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew616
381 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew610
382XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew598
383VI Sesja Rady Gminy Pęczniew595
384XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew589
385 Stawki podatków na 2018 rok 577
386Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".570
387Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2019 roku565
388Petycje554
389Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nur546
390Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.540
391Urząd Gminy Pęczniew532
392Gmina Pęczniew532
393Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".508
394Regulamin BIP451
395Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty423
396Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.421
397Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 415
398Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej398
399Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej397
400Małgorzata Butwid – Maj Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego394
401Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2019 roku.393
402Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej390
403Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego386
404Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami385
405Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu383
406Magdalena Dudzińska - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki383
407Renata Pieklarz – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – zastępstwo382
408Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji381
409Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy.376
410Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu375
411Klaudia Mintus – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy372
412Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej 372
413Hanna Karasińska- Specjalista ds. księgowości podatkowej372
414Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki 370
415Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej368
416Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu367
417Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu357
418Uchwały355
419Pożytek publiczny - 2020 rok.350
420Justyna Kobryń – Sekretarka – ½ etatu339
421Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.333
422Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 328
423Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.305
424Stawki podatków na 2020 rok 275
425XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew270
426VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew266
427Decyzje środowiskowe-2020 r. 256
428XI Sesja Rady Gminy Pęczniew252
429X Sesja Rady Gminy Pęczniew235
430Druki informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r.231
431Zamówienia społeczne227
432XII Sesja Rady Gminy Pęczniew222
433Ogłoszenie o konkursie ofert - 2020 r. 214
434Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.210
435IX Sesja Rady Gminy Pęczniew208
436Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Szkoła równych szans”.140
437Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”.123
438Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.87
439Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).87
4402020 r.58
441Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.46
442Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej Nr 111006E( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3717E do granicy gminy Zadzim ( Charchów Pański)).27