L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe121604
2Przetarg nieograniczony56520
3Plany zamówień publicznych38839
4Informacje bieżące20226
5Sprzedaż mienia gminnego17537
6Oświadczenia majątkowe12098
7Urząd Gminy11543
8Obwieszczenia11408
9Zamówienia społeczne11288
10Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych10350
11Dane10333
12Gmina10141
13Uchwały Rady10102
14Zagospod. przestrzenne9796
15Podatki i opłaty9695
16Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej9486
17Budżet9314
18Rada9100
19Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew8975
20Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?8404
21Wójt8270
22Jednostki organizacyjne8187
23Wybory Samorządowe 20188085
24Komisje Rady7794
25Mienie gminy7584
26Decyzje środowiskowe-2016 r. 7483
27Wybory Prezydenta RP 20207394
28Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew7261
29Jednostki pomocnicze7198
30Statut Gminy7152
31Decyzje środowiskowe-2014 r.7023
32Pożytek publiczny6977
33Stowarzyszenia i Związki 6964
34Wyszukiwarka6956
35Publicznie Dostępny Wykaz Danych6854
36Organizacja Urzędu Gminy6821
37Regionalny Program Operacyjny WŁ6790
38Sprawozdania budżetowe6743
39Decyzje środowiskowe-2015 r.6716
40Informacje nieudostępnione6708
41Prawo6693
42Programy6605
43Decyzje środowiskowe-2017 r. 6587
44Redakcja Biuletynu6577
45Programy6574
46WFOŚiGW w Łodzi6521
47Kontrole wewnętrzne6509
48Projekt "Przedszkole równych szans"6503
49Instrukcja obsługi6473
50Radni Rady Gminy Pęczniew6290
51Rejestr działalności regulowanej6276
52Elektroniczna Skrzynka Podawcza6189
53Pracownicy Urzędu Gminy6154
54Decyzje środowiskowe-2019 r.6152
55Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej6130
56Decyzje środowiskowe-2013 r.6118
57Wybory do Izb Rolniczych6103
58Archiwum6085
59Gminna Biblioteka Publiczna5965
60Szkoły5629
61Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20185557
62Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20145388
63Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych5360
64Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską5275
65Rejestry5158
66Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.5146
67Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.5112
68Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.5039
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.5025
70 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs4999
71Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.4960
72Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.4948
73Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4921
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4913
75Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4904
76Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.4902
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.4892
78Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.4848
79Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.4837
80Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.4791
81Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4791
82Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.4774
83Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.4761
84Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.4747
85Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.4727
86Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku4703
87Statut Urzędu Gminy4700
88Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4691
89Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.4686
90Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.4667
91Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.4655
92Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus4643
93Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew4622
94Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.4593
95Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.4588
96Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.4586
97Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.4573
98Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4552
99Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.4542
100Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.4524
101I Regionalne Święto Ryby4512
102Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 4501
103Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew4498
104Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.4450
105XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew4447
106X Sesja Rady Gminy Pęczniew4439
107Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.4417
108Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.4413
109Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.4413
110Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.4397
111XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew4396
112VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 4393
113Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.4390
114Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.4383
115Ewidencje i rejestry4365
116XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew4364
117Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.4359
118 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.4358
119Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)4355
120Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).4344
121Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.4344
122Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 4327
123Pożytek publiczny - 2015 rok. 4327
124Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 4321
125Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.4319
126Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 4315
127XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew4315
128Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 4313
129XV Sesja Rady Gminy Pęczniew4312
130XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.4312
131Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.4296
132Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4291
133Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew4280
134Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.4278
135Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku4274
136XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew4267
137Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.4264
138VII Sesja Rady Gminy Pęczniew4263
139V Sesja Rady Gminy Pęczniew 4260
140Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.4259
141Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.4257
142Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.4256
143Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.4253
144 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew4251
145Anna Chmiela - Sekretarz Gminy4249
146Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.4248
147 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew4247
148XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew4243
149Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.4242
150Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4241
151Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.4236
152II Sesja Rady Gminy Pęczniew4231
153Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.4230
154Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.4225
1552014 r.4215
156I Sesja Rady Gminy Pęczniew4214
157III Sesja Rady Gminy Pęczniew4211
158XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew4204
159Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.4198
160Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku4197
161Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.4195
162IV Sesja Rady Gminy Pęczniew4192
163XII Sesja Rady Gminy Pęczniew4190
164XI Sesja Rady Gminy Pęczniew4189
165Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 4183
1661. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.4183
167Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 234177
168XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew4172
169Marcin Janiak- Wójt Gminy4163
170XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew4159
171Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 4156
172XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.4155
173Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....4151
174Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.)4144
175Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 4143
176XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew4142
177Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.4141
178XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 4114
179XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew4108
180XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew4102
181XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.4099
182Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.4095
183XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew4087
184XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.4085
185VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew4082
186XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew4082
187XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew4080
1882015 r.4068
189Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki4057
190XX Sesja Rady Gminy Pęczniew4055
191Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.4055
192XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew4051
193 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku4051
194Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.4051
195XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew4041
196Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.4040
197Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew4040
198XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew4035
199IV Sesja Rady Gminy Pęczniew4022
200Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.4021
201Karolina Felczak - Skarbnik Gminy4012
202XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.4009
203Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...3998
204Wybory do Parlamentu Europejskiego 20193997
205XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3996
206Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.3993
207Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 3991
208Stawki podatków na 2016 rok3991
209XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3986
2107. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/13983
211XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew3978
212Rolnictwo i ochrona środowiska3975
213XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew3974
214Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3973
215XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew3966
216Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości3966
2173. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie3962
218XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 3960
219XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew3960
220Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki3955
221HISTORIA3954
222Stawki podatków na 2015 rok3945
223Ochrona danych osobowych3943
224IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3937
225XV Sesja Rady Gminy Pęczniew3934
226XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3925
227Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 3910
228XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.3904
229 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew3900
230Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.3899
231Pożytek publiczny - 2016 rok.3889
232Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.3885
233II Sesja Rady Gminy Pęczniew3884
234V Sesja Rady Gminy Pęczniew3870
235PRZYRODA3863
236Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3861
237XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew3858
238Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.3848
239XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew3836
240Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 3828
241Zamówienia powyżej 130 000 zł.3818
242Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.3815
2433. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.3807
244Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym3798
2453. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.3794
246 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew3789
247XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3789
248XII Sesja Rady Gminy Pęczniew3773
249Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.3767
2505. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.3760
251Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.3760
252Pożytek publiczny - 2013 rok.3757
253Stawki podatków na 2017 rok 3757
254Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.3757
2556. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 3756
256Pożytek publiczny - 2014 rok.3752
257XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3750
258XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3748
2594. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb3744
2601. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.3743
261Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...3739
262VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3739
263Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.3721
264Stawki podatków na 2014 rok3718
265XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3717
266Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.3714
267Stawki podatków na 2012 rok3712
268III Sesja Rady Gminy Pęczniew3705
269 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.3698
270Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem3692
271Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 3688
272Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.3687
273Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...3680
274XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew3671
275XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3669
276Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.3669
2772013 r.3668
278Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku3667
2795. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).3663
280 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.3654
281XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew3643
2822. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.3642
283XI Sesja Rady Gminy Pęczniew3625
284Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.3624
2851. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)3617
286Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.3607
2872. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.3605
288XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew3588
289XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew3588
2902012 r.3587
291Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).3583
292XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3571
293XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3570
2944. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).3557
295XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3547
296XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3542
2972. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.3530
298Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 3526
299Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.3516
3001. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.3510
301XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew3509
302XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 3508
303X Sesja Rady Gminy Pęczniew 3502
304Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.3488
305Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.3476
306Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 3467
307Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.3460
3082016 r.3446
309Pożytek publiczny - 2017 rok.3416
310XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 3376
311XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3361
3122017 r.3350
313Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.3347
3141. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.3328
315Sprawozdania finansowe3303
316Raport o stanie Gminy Pęczniew3292
317Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..3263
318Konsultacje społeczne3250
319Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-20233238
320Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”3215
321 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 3150
322Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-20233122
323Pożytek publiczny - 2018 rok.3100
324XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 3065
325Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.3049
326XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2922
3272003r.2884
328Kadencja 2018-20232811
3292002r.2778
330Petycje2768
331XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2756
332XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2699
333Komunikaty2699
334Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 2645
335Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.2642
336Deklaracja dostępności2620
337Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 2610
338Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy2602
339Regulamin BIP2573
3402018 r.2567
341Zamówienia poniżej 130 000 zł.2542
342XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2536
343Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.2533
344Komunikaty2524
345Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.2522
346Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.2498
347Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 2486
348XL Sesja Rady Gminy Pęczniew2483
349II Sesja Rady Gminy Pęczniew 2451
350Komunikaty2445
351Decyzje środowiskowe-2020 r. 2442
352Komunikaty2394
353 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2376
354XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2326
355 I Sesja Rady Gminy Pęczniew2313
356Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa2265
357Komisja skarg, wniosków i petycji2234
358Decyzje środowiskowe-2020 r. 2230
359Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2225
360Komisja do spraw społecznych i budżetu2213
361Kadencja 2014-20182207
362Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2174
363Powszechny Spis Rolny 2020 2149
364Komisja Rewizyjna2143
365III Sesja Rady Gminy Pęczniew 2118
366Komunikaty2080
367Pożytek publiczny - 2019 rok.2062
368Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,2062
369 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2033
370Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,2018
371Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku2017
372V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2012
373XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2008
374Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,2006
375Stawki podatków na 2019 rok 1984
376Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,1968
377Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."1947
378VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1945
3792019 r.1925
380Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 1899
381Urząd Gminy Pęczniew1879
382XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1873
383XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1871
384Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku1868
385L Sesja Rady Gminy Pęczniew1865
386XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew1863
387Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 1857
388XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew1853
389Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".1849
390XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew1844
391Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.1842
392 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1834
393Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nur1834
394VI Sesja Rady Gminy Pęczniew1831
395XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1824
396XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew1806
397Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2019 roku1806
398 Stawki podatków na 2018 rok 1804
399Gmina Pęczniew1791
400Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2020 roku1771
401Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.1771
402Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 1734
403Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1722
404Stawki podatków na 2020 rok 1703
405Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".1696
406Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty1668
407Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2019 roku.1667
408Klaudia Bażant – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy1649
409Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1648
410Urszula Miłosz-Butwid-Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego-zastępstwo1639
411Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej1636
412Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu1626
413Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej1623
414Przetarg nieograniczony-Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w 1622
415Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy.1610
416Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami1596
417Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji1588
418Patrycja Gawrysiak - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki- zastępstwo1586
419Justyna Kobryń – Sekretarka1576
420Druki informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r.1574
421Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu1574
422Pożytek publiczny - 2020 rok.1571
423Emilia Piasecka- Podinspektor ds. księgowości podatkowej1567
424Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu1565
425Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1562
426Uchwały1561
427Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej1549
428Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu1542
429Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2020 roku 1539
430Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego1532
431Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej1527
432Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej Nr 111006E( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3717E do granicy gminy Zadzim ( Charchów Pański)).1524
433Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki 1516
434XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1508
435Plan Zamówień Publicznych1495
436VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1457
437X Sesja Rady Gminy Pęczniew1451
438Ogłoszenie o konkursie ofert - 2020 r. 1442
439Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.1439
440 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2020 roku 1438
441XI Sesja Rady Gminy Pęczniew1433
442XII Sesja Rady Gminy Pęczniew1419
443Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.1413
444Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”.1412
445Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.1405
446IX Sesja Rady Gminy Pęczniew1390
4472020 r.1386
448Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew.1386
449Narodowy Spis Powszechny 2021 1376
450Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.1346
451Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Szkoła równych szans”.1332
452Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).1294
453Przetarg nieograniczony-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew.1275
454Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.1266
455Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew.1260
456Budowa budynku rekreacji i aktywności ruchomej MOTOOZE w miesjcowości Popów.1229
457Przetarg nieograniczony-Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew.1221
458Zapytanie ofertowe-Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.1221
459Przetarg nieograniczony-Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Pęczniew nr drogi 111110E.1203
460Budowa Farmy Fotowoltanicznej o mocy do 1MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gm. Pęczniew, obręb Pęczniew, dz. nr ewid. 924, 925, 926.1161
461Wybory Prezydenta RP 20201146
462Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wybrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2020 roku.1141
463Zapytanie ofertowe-Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.1118
464Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nierucho1050
465XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1043
466Stawki podatków na 2021 rok1043
467Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Pęczniewie, dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu.1042
468 XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew1015
469XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1009
470 XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew . 979
471XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 962
472Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg.944
473Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Szkoła równych szans”.942
474Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”.930
475Pożytek publiczny - 2021 rok.901
476 XV Sesja Rady Gminy Pęczniew 898
477XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew779
478Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2021 roku 779
479Ogłoszenie o konkursie ofert - 2021 r. 774
480Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.766
481Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2021 roku 738
482Petycja w interesie publicznym w sprawie równego traktowania społeczności.723
483Petycja w interesie publicznym w sprawie równego traktowania społeczności.710
4842021 r.688
485Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych 681
486XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew680
487Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.680
488Zapytania oferowe670
489XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew654
490XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew651
491XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew640
492XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew639
493XX Sesja Rady Gminy Pęczniew623
494Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie, Gmina Pęczniew.606
495Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu w ramach projektu "Szkoła równych szans".599
496Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.552
497Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2021 roku.549
498Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.525
499Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.523
500XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew516
501Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.514
502Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.503
503STRATEGIA ROZWOJU GMINY PĘCZNIEW NA LATA 2021 - 2027494
504Pożytek publiczny - 2022 rok.465
505Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji.457
506XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew451
507 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pęczniew.446
508XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew406
509 XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew377
510XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 374
511XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 372
512Ogłoszenie o konkursie ofert - 2022 r. 262
513Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza.248
514Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki.199
515Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2022 roku.172
516XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew145
517XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew141
518XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew134
519XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew123
5202022 r.123
521XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew120
522XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew119
523Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2022 roku101
524Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.99
525XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew83
526XL Sesja Rady Gminy Pęczniew62
527Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.58
528 Stawki podatków na 2022 rok 56
529Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2022 roku 52
530Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu i oprogramowania37
531Petycja w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy.7