L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zapytanie ofertowe71194
2Przetarg nieograniczony34999
3Plany zamówień publicznych29282
4Informacje bieżące11348
5Sprzedaż mienia gminnego9534
6Oświadczenia majątkowe7072
7Obwieszczenia6728
8Urząd Gminy6622
9Gmina6297
10Dane6030
11Praca w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych5863
12Uchwały Rady5685
13Budżet5472
14Podatki i opłaty5206
15Rada5092
16Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pęczniew5012
17Przetarg nieograniczony - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew4991
18Zagospod. przestrzenne4935
19Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej4853
20Wójt4824
21Poradnik Interesanta. Jak załatwić sprawe?4760
22Jednostki organizacyjne4610
23Wybory Samorządowe 20184608
24Decyzje środowiskowe-2016 r. 4352
25Komisje Rady4266
26Mienie gminy4039
27Radni Rady Gminy Pęczniew3938
28Jednostki pomocnicze3933
29Statut Gminy3886
30Regionalny Program Operacyjny WŁ3874
31Wybory Prezydenta RP 20153854
32Wyszukiwarka3827
33Decyzje środowiskowe-2014 r.3818
34Publicznie Dostępny Wykaz Danych3817
35Organizacja Urzędu Gminy3817
36Pożytek publiczny3811
37Pracownicy Urzędu Gminy3766
38Gminna Biblioteka Publiczna3742
39Stowarzyszenia i Związki 3737
40Sprawozdania budżetowe3711
41WFOŚiGW w Łodzi3710
42Informacje nieudostępnione3701
43Redakcja Biuletynu3686
44Szkoły3645
45Decyzje środowiskowe-2015 r.3641
46Programy3639
47Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3630
48Programy3629
49Projekt "Przedszkole równych szans"3617
50Rada Gminy Pęczniew kadencji 2014-20183596
51Prawo3592
52Instrukcja obsługi3591
53Elektroniczna Skrzynka Podawcza3551
54Rejestr działalności regulowanej3529
55Kontrole wewnętrzne3519
56Wybory do Izb Rolniczych3476
57Decyzje środowiskowe-2013 r.3371
58Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską3356
59Decyzje środowiskowe-2012 r.3288
60Archiwum3267
61Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3251
62Rada Gminy Pęczniew kadencji 2010-20143234
63Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3203
64Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3197
65Przetarg nieograniczony - Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew.3174
66Decyzje środowiskowe-2017 r. 3159
67 Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejs3147
68Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.3133
69Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3124
70Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.3106
71Przetarg nieograniczony - Zakup oleju napędowego do autobusów.3104
72Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3085
73Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.3062
74Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3057
75Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.3054
76Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.3030
77Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.3010
78Przetarg nieograniczony - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.2918
79Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.2904
80Przetarg nieograniczony-Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew.2903
81Przetarg nieograniczony - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.2865
82Przetarg nieograniczony-Dostawa lekkiego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus2861
83Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2854
84Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2018 roku2849
85Przetarg nieograniczony-zakup oleju napędowego.2846
86Przetarg nieograniczony - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.2807
87Zaproszenie do składania ofert - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.2799
88Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2781
89Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg.2781
90Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2776
91Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych z przeznaczeniem do wykorzystania podczas konkursów realizowanych podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2769
92Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2768
93Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew2763
94Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania zawodów w grillowaniu wraz z obsługą i profesjonalnym jury podczas Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2753
95Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2744
96Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 55 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2744
97Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2016 roku. 2743
98Przetarg nieograniczony - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską. 2741
99Przetarg nieograniczony - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.2736
100Przetarg nieograniczony-Zakup energii elektrycznej.2720
101Zapytanie ofertowe na kompleksową promocję I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2718
102Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2715
103Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości 9 500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2710
104Pożytek publiczny - 2015 rok. 2695
105I Regionalne Święto Ryby2694
106Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2014 roku2694
107Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).2686
108XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2683
109Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.2677
110Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania konkursów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku. 2665
111Statut Urzędu Gminy2664
112X Sesja Rady Gminy Pęczniew2662
113Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta.2661
114 XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2652
115Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .....2650
116Przetarg nieograniczony-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.2648
117Przetarg nieograniczony- Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus w ilości 9 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2644
118XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2641
119Przetarg nieograniczony- Dostawa oleju napędowego.2640
120Zapytanie ofertowe na zorganizowanie koncertu Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2637
121Przetarg nieograniczony-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.2635
122XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew2633
123Przetarg nieograniczony-Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew.2631
124XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2624
125XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2623
126III Sesja Rady Gminy Pęczniew2618
127VI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2614
128Zapytanie ofertowe na przygotowanie sceny wraz z oświetleniem i udźwiękowieniem oraz garderobę z cateringiem dla Gwiazdy Wieczoru podczas I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 232612
129VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2611
130Przetarg nieograniczony-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.2610
131Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2608
132IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2596
133Przetarg nieograniczony-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2592
134Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.2592
135V Sesja Rady Gminy Pęczniew 2591
136XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2587
137Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2581
138Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r.2573
139Przetarg nieograniczony - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.2573
140Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2571
141Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2566
142Przetarg nieograniczony-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.2565
143Sprzedaż ruchomości: przyczepa niskopodwoziowa, samochód ciężarowy do wywozu śmieci.2562
1442014 r.2562
145Ogłoszenie o konkursie ofert - 2015 r. 2562
146Przetarg nieograniczony - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.2561
1471. Budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzbrojeniem technicznym w miejscowości Wylazłów, gmina Pęczniew.2560
148Przetarg nieograniczony-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew2554
149 IX Sesja Rady Gminy Pęczniew2554
150Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2015 r. 2550
151II Sesja Rady Gminy Pęczniew2550
152Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.2545
153Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2015 roku2543
154Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.2536
155XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2536
156XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2536
157XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2535
158Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2016 roku 2532
159Ogłoszenie o konkursie ofert - 2018 r. 2524
160Ewidencje i rejestry2523
161XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2522
162Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.2519
163Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.2516
164XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2515
165Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”.2511
166XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2500
167XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2494
168XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2492
169XX Sesja Rady Gminy Pęczniew2487
170 XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2487
171XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew2481
172I Sesja Rady Gminy Pęczniew2472
173XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2467
174XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2466
175XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew2464
176Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.2463
177Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny2463
178XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2457
179Przetarg nieograniczony-Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pęczniew.2454
180XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2452
181XIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 2446
1823. Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie2438
183Stawki podatków na 2016 rok2425
184XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew2424
185XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew2421
186Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny2416
187XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2410
188VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2401
189XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2396
190XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2394
191Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2015 roku.2393
192Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki2390
193XXXX Sesja Rady Gminy Pęczniew.2389
194XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew.2388
195XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2387
196Marcin Janiak- Wójt Gminy2386
197XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2378
198Rolnictwo i ochrona środowiska2377
199Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu I Regionalnego Święta Ryby, które odbędzie się w miejscowości Pęczniew nad Zbiornikiem Jeziorsko w dniu 23 czerwca 2012 roku.2377
200Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości2368
201Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie.2363
202XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew2361
203Anna Chmiela - Sekretarz Gminy2357
204Rejestry2356
2052015 r.2350
206XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2349
207Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku 2342
208Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.2340
2091. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew2340
210IX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2335
211Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2332
212XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew2324
213XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew.2323
214XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew2316
215IV Sesja Rady Gminy Pęczniew2311
216Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2306
217XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2305
218Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowo-plastycznych do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2305
219XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2302
220Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2289
221Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw w ramach projektu pn.: ,,Przedszkole równych szans”.2285
222Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku. 2281
223XV Sesja Rady Gminy Pęczniew2269
224Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2265
225Stawki podatków na 2015 rok2264
226Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2264
227Przetarg nieograniczony- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele ...2262
228Pożytek publiczny - 2016 rok.2248
229Przetarg nieograniczony-ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednostek organizacyjnych.2233
230V Sesja Rady Gminy Pęczniew2229
231Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym2229
2326. Przedsięwzięcie polegające na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego 2228
233 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2016 roku2225
234PRZYRODA2223
235Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ICT oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2221
236Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla Zespołu Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz Oddział Przedszkolny w Brzegu.2214
2373. Przedsięwzięcie polegającego na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie gm. Pęczniew. Dz. nr 1006 obręb Pęczniew.2211
238Pożytek publiczny - 2014 rok.2206
239Karolina Felczak - Skarbnik Gminy2200
240 VII Sesja Rady Gminy Pęczniew2199
241III Sesja Rady Gminy Pęczniew2195
242Pożytek publiczny - 2013 rok.2191
243II Sesja Rady Gminy Pęczniew2189
244 Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku.2187
245Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew2186
2464. Zmiana decyzji z dnia 31.03.2016r znak: IGŚRI.6220.1.2016.ŚWO o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego na Zbiorniku Jeziorsko wraz z niezbędnym zapleczem i przyłączami, uzb2186
247HISTORIA2183
2481. Modernizacja tj. przebudowa istniejącej Farmy Wiatrowej Siedlątków w gminie Pęczniew na działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew-ponowne rozpatrzenie.2183
249Stawki podatków na 2014 rok2176
250Ogłoszenie o konkursie ofert - 2013 r.2169
251VIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2168
252Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 2163
253XVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2155
254Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem2148
2553. Przebudowa polegająca na modernizacji powierzchni drogi gminnej nr 111106E Brzeg-Szklanki-Jadwichna.2147
256 VI Sesja Rady Gminy Pęczniew2143
2572012 r.2137
2582013 r.2134
259Ogłoszenie o konkursie ofert - 2016 r. 2131
260XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 2129
2615. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko- Popów- Siedlątków” (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3712E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3713E).2122
2624. Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Brzeg ( Brzeg Góry ).2121
263XI Sesja Rady Gminy Pęczniew2121
2642. Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn-Dybów wraz zprzebudową drogi gminnej nr 111102E Pieńki-Sychorzyn-Dybów.2119
2652. Remont pompowni Siedlątków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.2117
266XXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2101
267XXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 2094
268XX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2093
269Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.2089
2707. Przedsięwzięcie polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do hodowli bydła do 60DJP” zlokalizowanego w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce nr 173/12087
271 I Sesja Rady Gminy Pęczniew.2083
2721. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr. 114459E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 382 i 340 obręb Ferdynandów, i działkach nr ewid.3 obręb Jadwichna gm. Pęczniew.2079
273XIII Sesja Rady Gminy Pęczniew2079
2741. Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim-( Rzechta)2075
275Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000do 0+245 km.2075
276Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.2074
277XII Sesja Rady Gminy Pęczniew2071
278Ogłoszenie o konkursie ofert - 2014 r.2070
2795. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Pęczniewie.2057
280Stawki podatków na 2012 rok2048
281Przetarg nieograniczony-Przebudowa drogi gminnej nr 111103 E Suchorzyn-Dybów.2041
282XXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew2039
283Stawki podatków na 2017 rok 2034
284Przetarg nieograniczony-Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew.2030
285Zapytanie ofertowe na „Dostawę opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Zespole Szkół w Pęczniewie – Filii w Brzegu , Brzeg 118, 99-235 Pęczniew”.2030
286XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew2027
2872. Przedsięwzięcie polegające na budowie studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli gm. Pęczniew. Dz. nr 800 obręb Lubola.2023
288Przetarg nieograniczony-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków ( na odcinku od drogi powiatowej Nr 3712 E do drogi powiatowej Nr 3713 E ).2017
289Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2014 roku.2011
290Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2017 roku2009
291XIX Sesja Rady Gminy Pęczniew 2004
292XXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1994
293XXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew1969
294Przetarg nieograniczony-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie.1964
295XXXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew1949
296X Sesja Rady Gminy Pęczniew 1947
297XVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1945
298Ogłoszenie o konkursie ofert - 2017 r. 1928
299Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2017 roku 1928
300XXVII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1889
301Pożytek publiczny - 2017 rok.1874
302XXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1847
303Przetarg nieograniczony-Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pęczniew.1840
304XXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew1823
305XXXI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1782
306Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.1781
307Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.1772
3081. Budowa budynku inwentarskiego-obory do 74 DJP, budynku magazynowego-paszowego, płyty obornikowej i zbiornikana gnojówkę.1747
3092003r.1721
3102017 r.1661
3112002r.1660
312XXX Sesja Rady Gminy Pęczniew 1656
3132016 r.1645
314 Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2018 roku . 1628
315Zapytanie ofertowe na kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.:"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w ..1549
316Pożytek publiczny - 2018 rok.1503
317Zapytanie ofertowe na „Sprzedaż drewna opałowego oraz gałęzi wraz z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzących z wycinki drzew w miejscowości Wylazłów”1496
318XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew 1381
319XXXV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1300
320Ochrona danych osobowych1274
321Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 roku 1109
322XXXII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1072
323XXXIV Sesja Rady Gminy Pęczniew 1055
324XXXIII Sesja Rady Gminy Pęczniew 1001
3252018 r.975
326Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Pęczniew oraz jednostek organizacyjnych.974
327Zapytanie ofertowe nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przy964
328Zapytanie ofertowe nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia w Brzegu”.917
329Zapytanie ofertowe-Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. 910
330Przetarg nieograniczony-Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów.907
331Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019890
332Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólna w miejscowości Pęczniew - Etap II -ulica Wspólna ciąg główny wraz z wykonaniem odwodnienia. 886
333XL Sesja Rady Gminy Pęczniew881
334Rada Gminy Pęczniew kadencji 2018-2023809
335Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2018 roku.801
336 XXXVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew760
337XXXIX Sesja Rady Gminy Pęczniew744
338Kadencja 2018-2023728
339Komunikaty620
340Komunikaty618
341II Sesja Rady Gminy Pęczniew 606
342Konsultacje społeczne577
343Pożytek publiczny - 2019 rok.576
344Zapytanie ofertowe-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.565
345Zapytanie ofertowe- Dostawa opału w postaci PELLETU drzewnego w ilości 48 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.564
346Kadencja 2014-2018558
347 I Sesja Rady Gminy Pęczniew557
348Komisja skarg, wniosków i petycji539
349Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,538
350Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,521
351Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa516
352Komunikaty511
353Komisja do spraw społecznych i budżetu511
354Przetarg nieograniczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,507
355Komisja Rewizyjna503
356Komunikaty502
357Przetarg nieogranoczony-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,481
358Komunikaty478
359Raport o stanie Gminy Pęczniew444
360Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023417
361Sprawozdania finansowe407
362III Sesja Rady Gminy Pęczniew 403
363 IV Sesja Rady Gminy Pęczniew 386
364V Sesja Rady Gminy Pęczniew 383
365Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2019 r."381
366Stawki podatków na 2019 rok 365
367Ogłoszenie o konkursie ofert - 2019 r. 357
368XLI Sesja Rady Gminy Pęczniew353
369Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałe Nr VII/34/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.345
370Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -2019 r.345
371L Sesja Rady Gminy Pęczniew338
372XLV Sesja Rady Gminy Pęczniew331
373Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w 2019 roku327
374XLVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew326
375XLIII Sesja Rady Gminy Pęczniew318
376 XLVII Sesja Rady Gminy Pęczniew315
377XLIX Sesja Rady Gminy Pęczniew314
378XLII Sesja Rady Gminy Pęczniew311
379XLIV Sesja Rady Gminy Pęczniew310
380 Stawki podatków na 2018 rok 307
381XLVI Sesja Rady Gminy Pęczniew304
382Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 2019 roku283
3832019 r.283
384Gmina Pęczniew255
385Urząd Gminy Pęczniew254
386VII Sesja Rady Gminy Pęczniew 224
387Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nur211
388Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w 2019 roku205
389Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Szkoła równych szans".205
390VI Sesja Rady Gminy Pęczniew203
391Przetarg nieograniczony-ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU "Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew".142
392Daniela Chrebela – Inspektor ds. księgowości budżetowej92
393Damian Jaruga Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty90
394Magdalena Dudzińska - Podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki88
395Agnieszka Wojech- Inspektor ds. księgowości budżetowej87
396Justyna Szewczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej86
397Renata Pieklarz – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – zastępstwo85
398Ewelina Włodarczyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej 83
399Małgorzata Butwid – Maj Podinspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego83
400Janusz Byczyński - Stanowisko radcy prawnego83
401Mariola Graczyk - kasjer ¾ etatu82
402Mariola Graczyk - Podinspektor ds. kadrowych i działalności gospodarczej ¼ etatu80
403Renata Nowak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- ¼ etatu80
404Ewelina Alberczak - Zastępca Skarbnika Gminy.80
405Katarzyna Błaszczyk - Stanowisko sprzątaczki 79
406Tomasz Augustyniak - Podinspektor ds. informatyzacji, wojskowych i Obrony Cywilnej79
407Klaudia Mintus – Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy79
408Hanna Karasińska- Specjalista ds. księgowości podatkowej78
409Justyna Pawicka - Grenda – Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami77
410Marta Zasiadczyk-Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji75
411Renata Nowak – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat ¾ etatu74
412Justyna Kobryń – Sekretarka – ½ etatu74
413Uchwały64
414Pożytek publiczny - 2020 rok.48
415Zapytanie ofertowe-Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew w 2019 roku.47
416Regulamin BIP27
417Petycje3
418Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.2