Ogłoszenie o zamówieniu - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:33:40 | Data modyfikacji: 2011-04-06 09:36:01.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:40:53.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:53:33 | Data modyfikacji: 2011-04-06 09:57:54.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:55:29 | Data modyfikacji: 2011-04-06 09:57:38.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja określająca techniczne warunki wykonania i odbioru robót zamknięcia i rekultywacji składowiska.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:57:22.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Dokumentacja określająca techniczny sposób odgazowania składowiska.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:00:15.
 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:01:18.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz uczestników zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:02:30.
 Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:03:00.
 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:04:07.
 Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:04:50.
 Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:05:22.
 Załącznik Nr 12 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:05:57.
 Załącznik Nr 13 do SIWZ - Oferowane warunki gwarancji.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:06:33.
 Załącznik Nr 14 do SIWZ - Formularz cenowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:07:02.
 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-14 10:02:30.
 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-14 16:12:35.
 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-18 09:29:01.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:27:47.
 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-19 09:31:31.
 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-19 12:11:50.
 Informacja z sesji otwarcia ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-21 12:21:24.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-09 16:29:30.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:29:36.
Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:29:36
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak