Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-19 12:06:56.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-19 12:08:26.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 10:54:41.
 Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 11:22:05.
 Poprawiony opis wyjazdów- zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 11:25:24.
 Poprawiony wzór umowy- zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 11:25:51.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-09 09:34:53.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-16 13:49:32.
Data wprowadzenia: 2011-05-16 13:49:32
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak