Ogłoszenie o zamówieniu- zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:55:57.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-04-29 12:56:53.
 Unieważnienie postępowania - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-11 09:48:08.
Data wprowadzenia: 2011-05-11 09:48:08
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak