Ogłoszenie o zamówieniu- zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:34:55 | Data modyfikacji: 2011-05-13 12:36:32.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:35:53 | Data modyfikacji: 2011-05-13 12:36:47.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 17:30:40.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 17:31:16.
 Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-20 17:33:47.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-05-24 14:46:34.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Brzegu w ramach realizacji projektu pn." Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu" współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:11:49.
Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:11:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak