Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-17 11:17:35.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-17 11:18:50.
 Załacznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kosztorys ofertowy ) - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-06-17 11:21:56 | Data modyfikacji: 2011-07-01 10:27:03.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:28:35.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:31:49.
Data wprowadzenia: 2011-07-04 14:31:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak