Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:57:01.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:57:38.
 Załacznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kosztorys ofertowy ) - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-06 11:58:50.
  Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:05:20.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:05:57.
Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:05:57
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak