Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:25:17.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:26:02.
 Załacznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kosztorys ofertowy ) - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:26:35.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-15 12:09:49.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-21 14:15:47.
Data wprowadzenia: 2011-09-21 14:15:47
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak