Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-12 13:04:39 | Data modyfikacji: 2011-09-12 13:05:40.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-12 16:26:34 | Data modyfikacji: 2011-09-12 16:29:58.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-21 14:00:07.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-22 14:24:08.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-10-10 14:47:50.
Data wprowadzenia: 2011-10-10 14:47:50
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak