Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:02:48.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:03:44.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-16 15:54:02.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-31 09:49:23.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału w postaci oleju opałowego w ilości 11500 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej w Brzegu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 10:41:43.
Data wprowadzenia: 2012-02-01 10:41:43
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak