Informacje-podatek od nieruchomości, rolny, leśny

 
INFORMACJE - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY LEŚNY

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości i obiektów budowlanych / lasu / gruntów, informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych / lasach / gruntach, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Jakie dokumenty :
- Wypełniony formularz informacji (do pobrania poniżej, bądź w Urzędzie Gminy pok. nr 9)
 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:21:21.
 
 IR-1- informacja- podatek rolny

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:22:20 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:02:13.
 
 IL- 1 - informacja- podatek leśny

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:25:44 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:03:40.
 
 IN-1-informacja podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:26:37 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:04:46.
 
 ZL-1A - dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:27:37 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:04:46.
 
 ZN-1A-dane o nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:32:51 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:04:46.
 
 ZR-1A-dane o nieruchomości rolnej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:33:52 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:04:46.
Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:33:52
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak