INFORMACJE - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY LEŚNY

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości i obiektów budowlanych / lasu / gruntów, informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych / lasach / gruntach, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Jakie dokumenty :
- Wypełniony formularz informacji (do pobrania poniżej, bądź w Urzędzie Gminy pok. nr 9)
 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:21:21.
 ZL-1A - dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:27:37.
 ZN-1A-dane o nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:32:51.
 ZR-1A-dane o nieruchomości rolnej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:33:52.
 IR – 1 INFORMACJA NA PODATEK ROLNY

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:17:15.
 IN – 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:18:15.
 IL-1 INFORMACJA O LASACH

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:19:03.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:19:03
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak