DEKLARACJE – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY

Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązane składać właściwemu organowi gminy – według miejsca położenia nieruchomości/lasu/gruntów – deklarację na podatek od nieruchomości/leśny/rolny na dany rok podatkowy. W przypadku podatku od nieruchomości w terminie do 31 stycznia, natomiast na podatek rolny i leśny w terminie do 15 stycznia tegoż roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian należy skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia zmian.

Wypełniony formularz deklaracji ( do pobrania poniżej, bądź w Urzędzie Gminy pok. Nr 9)
 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:35:01.
 ZL-1A - dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:43:25.
 ZN-1A-dane o nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:44:38.
 ZR-1A-dane o nieruchomości rolnej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:45:23.
 DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:20:30.
 DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:21:01.
 DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:21:32.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 13:21:32
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak