Deklaracje - podatek od nieruchomości, leśny, rolny

 
DEKLARACJE – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY

Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązane składać właściwemu organowi gminy – według miejsca położenia nieruchomości/lasu/gruntów – deklarację na podatek od nieruchomości/leśny/rolny na dany rok podatkowy. W przypadku podatku od nieruchomości w terminie do 31 stycznia, natomiast na podatek rolny i leśny w terminie do 15 stycznia tegoż roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian należy skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia zmian.

Wypełniony formularz deklaracji ( do pobrania poniżej, bądź w Urzędzie Gminy pok. Nr 9)
 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:35:01.
 
 DL-1 - deklaracja podatek leśny

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:36:09 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:10:29.
 
 DN-1-deklaracja podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:37:19 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:07:17.
 
 DR-1- deklaracja podatek rolny

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:38:25 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:08:27.
 
 ZL-1A - dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:43:25 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:08:27.
 
 ZN-1A-dane o nieruchomości

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:44:38 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:08:27.
 
 ZR-1A-dane o nieruchomości rolnej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:45:23 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:08:27.
Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:45:23
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak