ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle 40-lecia PRL BLOK 2 ogłasza zbieranie ofert na wykonanie docieplenia budynku oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku.


Oferty z terminem wykonania, ceną w wartościach brutto, gwarancją i terminami zapłaty za wykonane prace należy złożyć w Urzędzie Gminy Pęczniew w pokoju nr 1 u Pani Danieli Chrebela - Przewodniczącej Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia 15.02.2012 roku do godz. 10.00.


Do oferty należy załączyć osobno kosztorys na poszczególne zadania, wypełniony w takiej samej kolejności pozycji kosztorysowych jak w kosztorysach inwestorskich.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie Pani Teresa Śniegocka - tel. 605-938-540.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:34:01.
 Specyfikacja - wykonanie docieplenia oraz wykonanie nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:37:53.
 Kosztorys ofertowy - docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:38:35 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:45:23.
 Kosztorys ofertowy - wykonanie nowej kotłowni w budynku wielorodzinnym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:44:07 | Data modyfikacji: 2012-01-30 11:46:15.
Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:44:07
Data modyfikacji: 2012-01-30 11:46:15
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak