Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:14:02.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:14:35.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-01 11:03:34.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zorganizowanie wyjazdów (wycieczek poznawczych) w ramach realizacji projektu pn. „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-13 10:36:44.
Data wprowadzenia: 2012-03-13 10:36:44
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak