Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:56:17.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:57:37.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:04:24.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zorganizowanie wyjazdu na MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2012 w ramach realizacji projektu pn. Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-29 13:41:41.
Data wprowadzenia: 2012-05-29 13:41:41
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak