Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 16:07:14.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 16:08:07.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 16:10:26.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 16:11:38.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 16:12:49.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-05-30 16:13:31.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:33:07.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:36:20.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-19 14:56:57.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pęczniewie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-27 13:30:03.
Data wprowadzenia: 2012-07-27 13:30:03
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak