Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-06-29 11:18:31.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-06-29 11:19:09.
 Załącznik do SIWZ - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-06-29 11:20:34.
 Opis techniczny, specyfikacja techniczna - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-11 10:35:48.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:52:05.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-20 14:26:48.
 Odwołanie skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-25 09:02:45.
 Stanowisko Gminy Pęczniew w sprawie odwołania od czynności odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn."Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-07-30 08:33:27.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-08-03 11:26:21.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-08-10 09:16:22.
Data wprowadzenia: 2012-08-10 09:16:22
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak