Ogłoszenie o zamówieniu- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-03 16:02:51.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-03 16:56:43 | Data modyfikacji: 2012-09-03 17:08:07.
 Pytania Wykonawcy w sprawie treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-07 11:23:10 | Data modyfikacji: 2012-09-07 11:26:57.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-07 11:28:46.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 12:54:08.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-14 11:25:57.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 262 330,00 zł.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-25 15:39:47.
Data wprowadzenia: 2012-09-25 15:39:47
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak