Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-18 13:58:36.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-18 13:59:16.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:28:34 | Data modyfikacji: 2012-09-25 14:29:52.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-09-27 09:45:09.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 50 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-10-04 14:09:37.
Data wprowadzenia: 2012-10-04 14:09:37
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak