Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:45:27.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:47:28.
 Program współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:49:05 | Data modyfikacji: 2012-11-19 09:39:19.
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 roku.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:50:01.
 Ogłoszenia Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyników z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-11-19 09:21:07.
Data wprowadzenia: 2012-11-19 09:21:07
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak