Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:37:19.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:38:00.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-13 19:16:16.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-17 15:40:26.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:09:42.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:34:32.
Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:34:32
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak