Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:39:11.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-07 14:39:47.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-13 19:19:15.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-17 15:41:40.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:40:38.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. Przedszkole równych szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:35:28.
Data wprowadzenia: 2013-01-14 14:35:28
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak