Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-11 15:00:57.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-11 15:02:40.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-19 14:00:57.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-20 14:51:19.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału-oleju grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, Brzeg 118, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:45:09.
Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:45:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak