Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-11 15:04:18.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-11 15:04:52.
 Informacja z sesji otawrcia ofert - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-19 14:02:06.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-12-20 14:52:11.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 80 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:46:20.
Data wprowadzenia: 2013-01-02 14:46:20
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak