Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-13 15:55:41.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-13 15:56:25.
 Kosztorys nakładczy, przedmiar robót - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-13 15:57:37.

Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-13 15:59:23.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-14 17:09:43.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:18:30.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-18 16:19:39.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:36:36.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-22 14:26:45.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-02-28 13:47:17.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-03-20 15:35:24.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:30:04.
Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:30:04
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak