Ogłoszenie o zamówieniu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:54:58.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:55:41.
 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:56:16.
 Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew''

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:56:51.
 Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:57:29.
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:58:01.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-17 09:58:39.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:16:33.
 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:18:48.
 Aktualna wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:20:13.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 13:58:22.
 Unieważnienie postępowania-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 15:33:27.
Data wprowadzenia: 2013-06-25 15:33:27
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak