Ogłoszenie o zamówieniu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:26:34.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:29:38.
 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:31:40.
 Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew''

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:32:13.
 Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:32:45.
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:33:31.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:34:05.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-04 14:44:58.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-10 13:00:02.
Data wprowadzenia: 2013-07-10 13:00:02
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak