Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-16 11:24:57.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-16 11:25:34.
 Przedmiar, obmiar, kosztorys ofertowy-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-16 11:27:53.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:20:58.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:21:41.
 Aktualna wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:22:36.
 Aktualny przedmiar, obmiar, kosztorys ofertowy-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-07-18 15:23:39.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-08-02 12:22:29.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-08-06 12:07:15.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-08-14 15:17:21.
Data wprowadzenia: 2013-08-14 15:17:21
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak