Ogłoszenie o zamówieniu-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:40:05.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:41:38.
 Załącznik nr 2 do SIWZ- harmonogram spłaty kredytu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:43:54.
 Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013-2016.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:48:01.
 Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 sierpnia 2013 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:49:15.
 Opinia RIO nt. możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:51:00.
 Informacja nt. sytuacji finansowej Gminy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:52:00.
 Dokumenty za 2010 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:08:53.
 Dokumenty za 2011 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:10:14.
 Dokumenty za 2012 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:24:12.
 Dokumenty za 2013 rok.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:27:13.
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:31:11.
 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:32:04.
 Zaświadczenie o wyborze Wójta.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:32:38.
 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-18 14:34:09.
 Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-09-27 16:18:29.
 Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:26:33.
 Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-21 14:31:42.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-30 12:53:10.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:29:53.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-12-30 10:02:38.
Data wprowadzenia: 2013-12-30 10:02:38
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak