Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 08 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:35:24.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 08 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:36:27.
 Program współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:38:13.
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:38:58.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:38:58
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak