Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup energii elektrycznej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:20:40.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Zakup energii elektrycznej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:21:32.
 Załącznik nr 1 do SIWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:22:47.
 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:23:45.
 Załącznik nr 3 do SIWZ-Formularz cenowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:24:35.
 Załacznik nr 4 do SIWZ-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:25:21.
 Załącznik nr 5 do SIWZ-Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:26:10.
 Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:26:59.
 Załącznik nr 7 do SIWZ-Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:27:49.
 Załącznik nr 8 do SIWZ-Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:28:38.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Zakup energii elektrycznej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-14 16:00:12.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Zakup energii elektrycznej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-14 16:00:39.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Zakup energii elektrycznej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-14 16:01:06.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Zakup energii elektrycznej

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 13:30:56.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup energii elektrycznej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:22:11.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup energii elektrycznej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-01-27 16:13:39.
Data wprowadzenia: 2014-01-27 16:13:39
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak