Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:55:04.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:55:55.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:56:24.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:57:08.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:58:00.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:58:45.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-18 15:19:45.
Data wprowadzenia: 2014-03-18 15:19:45
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak