Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:54:33.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:55:20.
 Załącznik nr 9 do SIWZ-kosztorys ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:58:51.
 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:25:09.
 Załącznik nr 9 do SIWZ-aktualny kosztorys ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:26:07.
 Opis techniczny-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:27:10.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:34:45.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-10 14:13:35.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-18 12:21:41.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-25 14:19:25.
Data wprowadzenia: 2014-03-25 14:19:25
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak