Ogłoszenie o zamówieniu-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-10 15:25:05.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-10 15:30:33.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postepowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:28:07.
 Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postepowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-21 08:57:17.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-25 11:04:54.
 Unieważnienie postępowania-Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-03-26 15:18:28.
Data wprowadzenia: 2014-03-26 15:18:28
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak