Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:33:31.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:34:32.
 Kosztorys ofertowy, przedmiar robót-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:35:19.
 Dokumentacja techniczna-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:40:26 | Data modyfikacji: 2014-04-29 14:27:33.
 Informacja z sesji otwarcia ofert-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-14 11:32:30.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-20 12:52:57.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459 ( I etap ).

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 13:21:28.
Data wprowadzenia: 2014-05-27 13:21:28
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak