Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-19 13:03:42.
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-19 13:05:23.
 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego-oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-19 13:06:42.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na usługę pn. "Kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1 000 000.00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy Pęczniew w 2014 r."

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:40:25.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:40:25
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak