Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-28 15:38:31.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-28 15:39:24.
 Załącznik nr 10 do SIWZ ( dokumentacja techniczna, kosztorys ofertowy, przedmiar robót ) - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-08-28 15:41:09.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:01:30.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111105E w miejscowości Brodnia Kolonia w km 4+870-5+300.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-24 12:39:27.
Data wprowadzenia: 2014-09-24 12:39:27
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak