Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:12:36.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 3 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:13:46.
 Projekt Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:15:11.
 Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:15:54.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 11:15:54
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak