Ogłoszenie o zamówieniu-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:44:51.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:54:38.
 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:55:16.
 Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:55:44.
 Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:56:12.
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:56:35.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-10 13:57:02.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-23 09:25:43.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:40:04.
Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:40:04
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak