Uchwała Nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:36:41.
 Uchwała Nr XLIX/286/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:37:55.
  Uchwała Nr XLIX/287/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pęczniew na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:39:28.
  Uchwała Nr XLIX/288/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2015.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:40:23.
 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:44:09.
 Dane o nieruchomościach

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:47:07.
 Informacja o gruntach

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:48:35.
 Dane o nieruchomościach rolnych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:49:26.
 Informacja o lasach

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:50:29.
 Dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:51:09.
Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:51:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak