Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:35:38.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:37:23.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:38:15.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:39:38.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:41:49.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:43:01.
Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:43:01
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak