Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 15:00:55.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 15:01:42.
 Załącznik nr 7 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 15:02:56.
 Załącznik nr 8 do SIWZ-Przedmiary robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 15:03:57.
 Załącznik nr 9 do SIWZ-Kosztorysy ofertowe.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-09 15:04:54.
 Unieważnienie postępowania-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:13:41.
Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:13:41
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak