Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 14:55:30.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 14:56:33.
 Załącznik nr 7 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 14:58:44.
 Załącznik nr 8 do SIWZ-Przedmiary robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 14:59:30.
 Załącznik nr 9 do SIWZ-Kosztorysy ofertowe.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-06-29 15:00:12.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:08:40.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2015-07-23 15:35:13.
Data wprowadzenia: 2015-07-23 15:35:13
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak