Ogłoszenie o konkursie ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:15:42 | Data modyfikacji: 2016-01-29 15:29:35.
 Zarządzenie Wójta Gminy Pęczniew o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:16:25.
 Wzór oferty.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:17:03.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:17:41.
 Komunikat Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:20:45.
 Załącznik do komunikatu Wójta Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:21:37.
 Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-01 15:31:20.
Data wprowadzenia: 2016-03-01 15:31:20
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak