uchwala343.pdf

uchwala344.pdf

 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:45:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:50:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:52:11 | Data modyfikacji: 2016-03-10 11:52:26.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:53:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowa drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:55:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:06:45.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:08:04.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:09:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:10:13.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:11:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 109 E, Zbiornik Jeziorsko – Popów - Siedlątków, na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713 E.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:13:21.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 110 E (ul. Sportowa), w miejscowości Pęczniew, na odcinku o dł. 505 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:14:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 006 E, w miejscowości Wola Pomianowa, na odcinku od drogi powiatowej nr 3717 E do granicy z gminą Zadzim (Charchów Pański), o dł. 700 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:15:47.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 102 E, Pieńki – Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 1240 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:16:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej Nr 111 103 E, Suchorzyn – Dybów, na odcinku o dł. 870 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:17:21.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu, na odcinku o dł. ok. 200 m.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:08:27 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:09:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Przebudowa sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania obiektu pensjonatu na odcinku o dł. ok. 200 m"

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:21:12.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 15.12.2016 r. o wszczęciu z dniem 07.12.2016 r, postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 10:49:12.
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: IR-II.7840.38.2016.MN.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:04:38.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "POD4430A".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:12:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:14:12.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące postępowania w sprawie oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 15:01:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-01-24 11:17:13 | Data modyfikacji: 2017-01-24 11:18:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wudaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Zbiornik Jeziorsko-modernizacja jazu".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:44:09.
 Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 14.02.2017 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-16 10:15:22.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęcznieww sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:24:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:45:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 POD 4430 A".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:46:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:40:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN,budowa linii kablowej nN 0,4 kV".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:44:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pm."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:48:20.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn"Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:51:54.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejsowości Przywidz, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:33:12.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:36:31.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania w Lubolo, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:36:52.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, Gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:38:26.
 Obwieszczenie Wójta gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu nwestycji celu publucznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej, na terenie stacji uzdatniania wody w Luboli, gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 08:14:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa studni głębinowej awaryjnej, na terenie stacji uzdatniania wody w Pęczniewie, gm. Pęczniew.".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 08:16:34.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 09:52:39.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji pn."Budowa stacji transformatorowej słupowej, liniikablowej SN 15 kW, linii napowietrznej SN, budowa linii jablowej nN 0,4 kV w miejscowości Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-04-28 11:44:09.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowej SN 15kV, linii napowietrznej SN, budowa stacji kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Przywidz,gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 08:57:12.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:14:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 14 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Gminy Pęczniew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:31:21.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew z dnia 22.02.2018 r. dotyczące wydania decyzji znak GGP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polejagającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT31102 Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:06:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej SN 15kV Jeziorsko-Drużbin".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-08-01 15:19:31.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej SN, 15 kV "Jeziorsko-Drużbin".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2019-09-19 10:43:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa linii kablowej SN, 15kV Jeziorsko-Drużbin wraz ze stanowiskiem słupowym SN.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-02-24 15:19:44.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Wymiana linii kablowej 0,4 kV ze stacji trafo 3-1300 Pęczniew Hydrofornia wraz z budową załącza ZK w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-03-26 10:56:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inewstycji: Budowa linii kablowej SN, 15 kV "Jeziorsko-Drużbin" wraz ze stanowiskiem słupowym SN.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-04-08 12:00:05 | Data modyfikacji: 2020-04-08 12:01:02.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej średniego napięcia, zmiana funkcji istniejących słupów linii napowietrznej SN, budowa kanalizacji dla kabli telekomunikacyjnych wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:13:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn."Wymiana linii kablowej 0,4 kV ze stacji trafo 3-1300 Pęczniew Hydrofornia wraz z budową złącza ZK w miejscowości Pęczniew, gm. Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:16:59.
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 08:22:33.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej średniego napięcia, zmiana funkcji istniejących słupów linii napowietrznej SN, budowa kanalizacji dla kabli telekomunikacyjnych wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:34:45.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa zbiornika wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w miejscowości Księża Wólka, gmina Pęczniew".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:37:07.
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego dot. wydania decyzji nr 152/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę linii kablowej SN oraz wymianę stanowisk słupowych SN 15kV w ramach opracowania pt. ' Przebudowa sieci SN, linia 15kV Jeziorsko-Drużbin'.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:28:58.
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego dot. wydania decyzji nr 38/2020 udzielającej pozwolenia na rozbiórkę linii napowietrznej SN 15 kV wraz ze stanowiskami słupowymi SN.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:29:43.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowy zbiornika wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, gmina Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:10:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4435B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; na którą składać się będzie fundament, wieża telekomunikacyjna o wysokości do 65 m.n.p.t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 szt.) oraz anteny radiolinii (5 szt.), wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo-odbiorczymi, wraz z ogrodzeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:52:57.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4435B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; na którą składać się będzie fundament, wieża telekomunikacyjna o wysokości do 65 m.n.p.t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (9 szt.) oraz anteny radiolinii (5 szt.), wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo-odbiorczymi, wraz z ogrodzeniem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2020-12-28 14:55:25.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa linii energetycznych oświetlenia parku oraz monitoring'.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-05-05 11:04:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowy linii energetycznych oświetlenia parku oraz monitoring, na działkach w miejscowości Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:20:17.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęsciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa linii kablowej nN i złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Popów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-03-24 09:39:54.
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn. Remont linii 220kV Adamów-Pabianice.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:44:21.
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:22:14.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. budowa linii kablowej nN i złączy kablowo-pomiarowych w miejscowości Popów, realizowanej w miejscowości Popów, gm. Pęczniew, na działkach ewidencyjnych nr 177 i 185/4, obręb ewidencyjny 101102_2.0016 Popów - IGŚRI.6733.1.2022.GGP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-05-23 14:25:19.
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-06-09 08:57:53.
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 22.09.2022 r., zawiadamiające, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia pzt oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia decyzji pozwolenia na przebudowę sieci SN, linia 15kV, Jeziorsko-Pęczniew wspólnie z Poddębice 1-Zadzim.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-09-23 15:04:37.
 Obwieszczenie Starosty Poddębickiego z dnia 10 października 2022 r. dotyczące wydania dycyzji nr 150/2022 zatwierdzającej pprojekt zagospodarowania terenu oraz projekt archtektoniczno-budowalny i udzielająca pozwoleia na budowę obejmującego: przebudowę sieci SN, linia 15 kV .....

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-10-12 11:59:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym w miejscowości Dybów”, na działkach w miejscowości Dybów nr ewid. 195, 197, 199, 200, 201, 202/3, 204, 205, 207, 211, 269, 280, 281/1 w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 14:39:16.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wydaniu w dniu 07.12.2022 r. decyzji znak IGŚRI.6733.2.2022.GGP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. budowa linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym w miejscowości Dybów.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2022-12-09 12:08:51.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg_IGŚRI.6733.1.2023.GGP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-04-28 09:52:08.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg IGŚRI.6733.1.2023.GGP.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-05-26 11:42:47.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pęczniew o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa, budowa i rozbiórka linii kablowych i napowietrznych wraz z słupami stacjami transformatorowymi i złączami – sieć SN 15kV”, na działkach w miejscowości Pęczniew, nr ewid. 397, 560, 662, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 664/8, 664/9, 665, 666, 675, 676, 684, 685, w miejscowości Popów, nr ewid. 196, 198, 203/1, 204/1, 204/5, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 215, 216, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 268, 269/1, 269/4, 270, 315, 316, 374, 386, 387/1, 204/6, w miejscowości Kraczynki, nr ewid. 177, 234, 235/1, 235/2, 235/3, 236, 237, 244, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, oraz w miejscowości Wylazłów, nr ewid. . 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/5, 88/6, 88/10, 89/2, 90, 91, 92, 95, 97/2, 98, 100/1, 100/2, 101, 102/2, 103/1, 103/2, 103/4, 106/2, 108/2, 112/1, 113, 114/7, 116, 117/3, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 133, 136/1, 137, 208, 209, 210, w gminie Pęczniew.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:01:09.
Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:01:09
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak