Ogłoszenie o zamówieniu-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:29:46.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:33:14.
 Dokumentacja projektowa-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:34:34.
 Decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:36:33.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-18 14:45:21.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2016-07-29 08:05:49.
Data wprowadzenia: 2016-07-29 08:05:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak